Disclaimer

Disclaimer

Deze website is bedoeld voor het geven van informatie aan geïnteresseerde partijen over Administratiekantoor C. Mulder en de aan haar gelieerde ondernemingen. Aan deze website is de uiterste zorg besteed zowel wat betreft de betrouwbaarheid als de actualiteit van de gegevens. Administratiekantoor C. Mulder en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen. U zult altijd de informatie moeten verifiëren voordat deze wordt gebruikt door contact op te nemen met Administratiekantoor C. Mulder. Door zich toegang te verschaffen tot deze website geeft de gebruiker aan Administratiekantoor C. Mulder niet verantwoordelijk zal worden gehouden voor schade en/of verlies, direct of indirect, ontstaan door het gebruik van informatie gegeven op deze website.

Het auteursrecht van de website en de informatie die op de website wordt gegeven zijn eigendom van Administratiekantoor C. Mulder. Voor het gebruik van informatie en het verspreiden van deze informatie is vooraf schriftelijke toestemming nodig van Administratiekantoor C. Mulder.